بازرسی فنی سیستم اعلام و اطفاء حریق

آتش سوزی و انفجار از جمله خطرات بالقوه صنایع بوده که می تواند به ساختمان و تأسیسات ، ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه و محصولات خساراتی وارد و باعث آسیبکارکنان و پیامدهای ناگواری برای سازمان باشد.
طراحی، نصب و اجرای صحیح سیستم اعلام و اطفاء حریق و حصول اطمینان از عملکرد به موقع آن ها در زمان وقوع حوادث کمک شایانی به کاهش خسارات و آسیب های وارده به شرکت می نماید.
بازرسی فنی و ایمنی از این سیستم ها در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات ضروری می باشد.
از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان با تجربه ایمنی، برق و مکانیک مطابق با الزامات استاندارد EN54 و سری NFPA درگروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می باشد:

    – بررسی و ارزیابی سیستم اعلام حریق(متعارف و آدرس پذیر)
    – بررسی و ارزیابی سیستم اطفاءحریق(ثابت و متحرک)
    – تست و بررسی عملکرد سیستم اعلام و اطفاء حریق
    – ارزیابی ریسک حریق و ارائه راهکارهای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار

مجوزها