هیئت مدیره

غلامرضا غفوری افشاری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
سابقه کار : 17سال

shadow
نسیم نظری طهرانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی
سابقه کار: 6 سال

shadow
عزت اله پرتوی شال
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد برق قدرت
سابقه کار: 25 سال

shadow
نعیم نظری طهرانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مدیریت
سابقه کار: 5 سال

shadow
سعید امینی علویجه
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
سابقه کار: 22 سال

shadow
حمید شمس کیانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
سابقه کار: 19 سال

shadow