هیئت مدیره

غلامرضا غفوری افشاری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
سابقه کار : 15 سال

shadow
نسیم نظری طهرانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی
سابقه کار: 5 سال

shadow
عزت اله پرتوی شال
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد برق قدرت
سابقه کار: 23 سال

shadow
نعیم نظری طهرانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
سابقه کار: 5 سال

shadow
سعید امینی علویجه
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
سابقه کار: 20 سال

shadow
حمید شمس کیانی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
سابقه کار: 17 سال

shadow