اخذ پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرکت ایمن پرتو ایرانیان

با تلاش کادر اداری، تیم فنی و اجرایی و بهره مندی از تجارب مدیران ارشد و میانی
موفق به دریافت پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
زمینه های پروانه عبارتند از:
1)خدمات فنی و مهندسی در زمینه برق، الکترونیک، کنترل و اتوماسیون
2)خدمات فنی و مهندسی در زمینه کنترل و کاهش آلاینده های گازی
3)خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت