دریافت گواهینامه ISO9001 به عنوان اولین شرکت بازرسی سیستم های اتصال به زمین

slide-down333
shadow

شرکت ایمن پرتو ایرانیان

با تلاش کادر اداری، تیم فنی و اجرایی و بهره مندی از تجارب مدیران ارشد و میانی
موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
تحت نظارت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI به عنوان
اولین شرکت بازرسی سیستم های اتصال به زمین (ارتینگ) در سطح کشور شده است.

و این آغاز راه است…