بازرسی فنی لیفتراک، ریچتراک و استاکر

بازرسی فنی

عملیات باربرداری به عنوان یکی از فعالیت های اصلی در صنایع، پروژه ها و کارگاههای ساختمانی می باشد. بازرسی فنی و ایمنی از تجهیزات در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:

در این راستا، شرکت ایمن پرتو ایرانیان با بهره گیری از کارشناسان مجرب مکانیک و ایمنی، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:
لیفتراک مطابق با الزامات استاندارد ANSI/ITSDF B56.1

مجوزها