بازرسی فنی پله برقی و پیاده رو متحرک

۱پاور-پله

بازرسی فنی

با رشد تکنولوژی، استفاده از پلکان برقی و پیاده روهای متحرک در مراکز تجاری، مترو، فرودگاهها و … گسترش یافته و عدم توجه به نکات فنی و ایمنی می‌تواند حوادث ناگواری را به همراه داشته باشد. لذا بازرسی فنی و ایمنی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از مهندسین مکانیک و ایمنی باتجربه، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:

  • بازرسی فنی و ایمنی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک مطابق با الزامات استاندارد EN 115.1 , EN 115.2

مجوزها