بازرسی فنی انواع جرثقیل

بازرسی فنی انواع جرثقیل

عملیات باربرداری به عنوان یکی از فعالیت های اصلی در صنایع، پروژه ها و کارگاههای ساختمانی می باشد. بازرسی فنی و ایمنی از تجهیزات در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:

در این راستا، شرکت ایمن پرتو ایرانیان با بهره گیری از کارشناسان مجرب مکانیک و ایمنی، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:
جرثقیل های سقفی، دروازه ای و بازوئی مطابق با الزامات استاندارد asme B30.2 , asme B3.16 , asme B30.17
جرثقیل موبایل مطابق با الزامات استاندارد asme B30.5
جرثقیل برجی (تاورکرین) مطابق با الزامات استاندارد asme B30.3

مجوزها