بازرسی فنی انواع جرثقیل

بازرسی فنی انواع جرثقیل

عملیات باربرداری به عنوان یکی از فعالیت های اصلی در صنایع، پروژه ها و کارگاههای ساختمانی می باشد. بازرسی فنی و ایمنی از تجهیزات در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:
آیین نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاهها – فصل دوم – مواد 15،16، 17، 18 و 19
آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی – فصل سوم – ماده 26
آیین نامه ايمني ماشينهاي ليفتراك – فصل چهارم – ماده 61
در این راستا، شرکت ایمن پرتو ایرانیان با بهره گیری از کارشناسان مجرب مکانیک و ایمنی، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:
جرثقیل های سقفی، دروازه ای و بازوئی مطابق با الزامات استاندارد ASME B30.2 , ASME B3.16 , ASME B30.17
جرثقیل موبایل مطابق با الزامات استاندارد ASME B30.5
جرثقیل برجی (تاورکرین) مطابق با الزامات استاندارد ASME B30.3

مجوزها