بازرسی فنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

بازرسی فنی

در صنایع و نیروگاهها به منظور تامین بخار مورد نیاز فرآیندهای تولیدی، بهره برداری از سیستم گرمایشی و تاسیسات بهداشتی، استفاده از دیگ‌های بخار و آبگرم فولادی متعارف می‌باشد.
همچنین به منظور بهره برداری از انواع گازهای تحت فشار در خطوط تولید و هوای فشرده در سیستم های پنوماتیک،
ذخیره سازی هوا و گازها در مخازن تحت فشار متداول است.
بازرسی فنی و ایمنی این تجهیزات در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد.
از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از مهندسین باتجربه تاسیسات، مکانیک و ایمنی، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:

  • دیگ های بخار، آبگرم و اتوکلاو مطابق با الزامات استاندارد asme VII ,BS 855 , BS 2790
  • مخازن تحت فشار هوا، ازت، CO2، آمونیاک و … مطابق با الزامات استانداردasme VIII

مجوزها