بازرسی فنی و ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

در صنایع و نیروگاهها به منظور تامین بخار مورد نیاز فرآیندهای تولیدی، بهره برداری از سیستم گرمایشی و تاسیسات بهداشتی، استفاده از دیگ‌های بخار و آبگرم فولادی متعارف می‌باشد. همچنین به منظور بهره برداری از انواع گازهای تحت فشار در خطوط تولید و هوای فشرده در سیستم های پنوماتیک، ذخیره سازی هوا و گازها در مخازن تحت فشار متداول است. بازرسی فنی و ایمنی این تجهیزات در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:

  • آیین نامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آب گرم – فصل اول – بخش 4 – ماده 9 – قسمت د
  • آیین نامه حفاظتي حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع – فصل سوم – ماده 50

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از مهندسین باتجربه تاسیسات، مکانیک و ایمنی، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:

  • دیگ های بخار، آبگرم و اتوکلاو مطابق با الزامات استاندارد ASME VII ,BS 855 , BS 2790
  • مخازن تحت فشار هوا، ازت، CO2، آمونیاک و … مطابق با الزامات استانداردASME VIII