تخصصی

WhatsApp Image 2018-12-05 at 18.12.42(8)

آموزش

آموزش و بازآموزی کارکنان از موثرترین و کم هزینه ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث ناشی از کار می‌باشد. در قانون کار، بر آموزش ایمنی کارکنان تاکید فراوان شده و همچنین در آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و فرآیند تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، آموزش کارفرمایان و کارکنان رکن اصلی فرآیند می‌باشد.
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از اساتید مجرب و دارای صلاحیت حرفه ای، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات آموزشی می باشد:
آموزش تخصصی HSE مطابق با استاندارد آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار