خط مشی

شركت ایمن پرتو ایرانیان در سال 1393 فعاليت خود را با در اختيار داشتن تجهيزات بازرسي و با بهره گيري از تخصص ، تجربه و توان ارزشمند نيروهاي كار آزموده ، كه سوابق مفيدي در اجراي پروژه هاي تخصصي در صنايع مختلف از جمله واحد هاي بازرسی و اندازه گیری دارند آغاز نموده است .
خط مشي اين شركت بر مبناي بكارگيري توانمندي هاي مهندسي و ارائه خدمات با كيفيت بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي به كارفرمايان محترم مي باشد.لذا مديريت شركت بر آنست كه ضمن پياده سازي مديريت كيفيت بر مبناي استانداردهای ISO 9001:2015 , INSO 17020:1392 و بهبود فرايندهاي خود ، اهداف ذيل را محقق سازد :

  • انجام صحيح و بموقع فعاليتهاي خدمات بازرسي و مهندسي با هدف جلب اعتماد و رضايت مشتريان
  • افزايش سهم بازار از طريق عقد قراردادهای جدید و بكارگيري منابع ، تكنولوژي و فن آوري هاي نوين
  • توسعه و آموزش منابع انساني به عنوان بالاترين سرمايه سازان از طريق جذب نيروهاي متخصص و با اخلاق
  • ارتقاء روحيه همكاري ، وقت شناسي ، نظم و انضباط كار امد همراه رضايتمندي و جلب مشاركت كليه همكاران
  • حفظ استقلال ، درستكاري و بي طرفي و رعايت محرمانگي وراز داری
  • تلاش در تنوع و توسعه ارائه خدمات بازرسي جدید
  • ایجاد روند بهبود مستمر در نظام شرکت و تمامی فعالیتهای موثر بر آن

در اين راستا مديريت شركت ، خود را متعهد مي نمايد ضمن بهره مندي از مشاركت كليه كاركنان در امر توسعه و بهبود كيفيت خدمات ، سيستم مديريت كيفيت و بازرسی را پياده سازی و خط مشي شركت را در سراسر سازمان منتشر نمايد.