خط مشی

شرکت ایمن پرتو ایرانیان در سال 1393 فعالیت خود را با در اختیار داشتن تجهیزات بازرسی و با بهره گیری از تخصص، تجربه و توان ارزشمند نیروهای کار آزموده، که سوابق مفیدی در اجرای پروژه های تخصصی در صنایع مختلف داشته آغاز نموده است.
خط مشی این شرکت بر مبنای بکارگیری توانمندیهای مهندسی و ارائه خدمات با کیفیت براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی به کار فرمایان محترم می‌باشد. لذا مدیریت شرکت برآنست که ضمن پیاده سازی مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استانداردهای INSO 17020:1392 و ISO 9001: 2015 وISO 14001: 2015 و ISO 45001: 2018 اهداف ذیل را محقق سازد:
* انجام صحیح و بموقع فعالیتهای خدمات بازرسی و مهندسی با هدف جلب اعتماد و رضایت مشتریان
* افزایش سهم بازار از طریق عقد قرارداد های جدید و بکارگیری منابع، تکنولوژی و فن آوری های نوین
* تعهد به اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی، خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای
* توسعه و آموزش منابع انسانی به عنوان بالاترین سرمایه سازمان از طریق جذب نیروهای متخصص و با اخلاق
* ارتقاء روحیه همکاری، وقت شناسی، نظم و انضباط کار آمد همراه رضایتمندی و جلب مشارکت کلیه همکاران
* حفظ استقلال، درستکاری و بی طرفی و رعایت محرمانگی و راز داری
* تعهد به کاهش ریسک های ایمنی، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای
* تلاش در تنوع و توسعه ارائه خدمات بازرسی جدید
* ایجاد روند بهبود مستمر در نظام شرکت و تمامی فعالیتهای موثر بر آن
* تعهد به پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارائه خدمات دوستدار محیط زیست و حذف خطرات و کاهش ریسک های بهداشت حرفه ای
* بهره گیری از مشورت کارکنان و مشارکت آنها در ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از خسارات زیست محیطی

در این راستا مدیریت شرکت، خود را متعهد ‌می‌نماید ضمن بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان در امر توسعه و بهبود کیفیت خدمات، سیستم مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و بازرسی را پیاده سازی و خط مشی شرکت را در سراسر سازمان منتشر نماید.