دوره های برگزارشده

ردیفمخاطبان دورهزمان برگزاریعنوان دوره
1کروز1400/03/03ایمنی کار با تجهیزات باربرداری
2آلیاژ جوش آریا1400/06/17آموزش ایمنی عمومی ویژه کارگران
3بی ای تی پارس1401/07/27ایمنی کار در ارتفاع
4بی ای تی پارس1401/08/02مدیریت ایمنی پیمانکاران
5سولیکو کاله1401/08/20دوره تعمیرات و نگهداری جرثقیل
6بی ای تی پارس1401/09/06کمک های اولیه
7بی ای تی پارس1401/09/07ایمنی ماشین آلات
8بی ای تی پارس1401/09/09ایمنی برق
9هایپر استار1401/10/07کمک های اولیه
10گروه صنعتی برنز1401/10/29کمک های اولیه
11ژلاتین کپسول1401/11/25دوره تعمیرات و نگهداری جرثقیل
12تربت پاک1401/12/11ایمنی برق
13آکسون1402/02/07ایمنی برق
14مایر ملنهوف1402/04/24اطفاء حریق
15بی ای تی پارس1402/05/03ایمنی در برق
16بی ای تی پارس1402/05/04تجهیزات حفاظت فردی
17بی ای تی پارس1402/05/08کمک های اولیه
18بی ای تی پارس1402/05/09ایمنی در برق
19بی ای تی پارس1402/05/10ایمنی لیفتراک
20بی ای تی پارس1402/05/17ایمنی لیفتراک
21مایر ملنهوف1402/05/23کمک های اولیه
22بی ای تی پارس1402/05/24ایمنی لیفتراک
23موج خاور1402/05/28ایمنی کار با کلایمر(اپراتوری کلایمر)
24بهنوش1402/06/22ایمنی دیگ های بخار
25بی ای تی پارس1402/07/10کار در ارتفاع
26بی ای تی پارس1402/07/19ایمنی پیمانکاران
27ژلاتین کپسول1402/08/06آشنایی با ابزار های صنعتی و ایمنی کار با ابزار های صنعتی
28جهان پارس ایلام1402/08/25لیفتینگ
29مایر ملنهوف1402/08/26ایمنی راننده لیفتراک
30مرکز بهداشت پردیس1402/08/28شناسایی خطرات(بهداشتی،ایمنی،محیط زیستی)در صنایع و محیط های کاری
31کروز1402/09/07ایمنی برق
32مایر ملنهوف1402/09/08رانندگی تدافعی
33مایر ملنهوف10402/09/22ارگونومی حمل بار
34مایر ملنهوف1402/10/02کار در ارتفاع
35مایر ملنهوف1402/10/17ایمنی کار گرم
36ایران خودرو1402/10/26سیستم های ارتینگ و همبندی