مشاوره HSE

با رشد صنایع و بکارگیری انواع ماشین آلات و تجهیزات و استفاده از انرژی های گوناگون از قبیل برق، بخار، هوای فشرده و… جوامع با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و همچنین جنبه های زیست محیطی به عنوان مخاطرات تاثیرگزار برسلامت کارکنان و محیط زیست مواجه گردیدند.
در این راستا به منظور حفظ سلامت نیروی کار به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان و همچنین حفاظت از محیط زیست به عنوان یک مسئولیت اجتماعی ، قوانین ، الزامات و استانداردهای مختلفی در حوزه HSE (سلامت، ایمنی و محیط زیست) تدوین و ابلاغ گردیده است.
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با تجربه بیش از یک دهه فعالیت در حوزه HSE آمادگی خود را جهت ارائه خدمات ذیل اعلام می نماید:

  • شناسایی و ارزیابی خطرات، عوامل زیان آور و جنبه های زیست محیطی
  • تدوین روش های اجرایی، دستورالعمل ها و چک لیست های کنترلی
  • پایش عملکرد سازمان در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارائه راهکارهای بهبود
  • مشاوره در زمینه تعالی سازمانی و منابع انسانی در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • مشاوره در زمینه بروز رسانی سیستم های مدیریتی